Obama stelt veto tegen wet rond vervolgingen voor 9/11

Obama stelt veto tegen wet rond vervolgingen voor 9/11

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vrijdag zijn veto gesteld tegen een in het Congres gestemde wet die het burgers mogelijk maakt derde landen, in het bijzonder Saoedi-Arabië, aan te klagen in verband met de aanslagen van 11 september 2001. Eerder had het Witte Huis al bevestigd dat Obama dit zou doen. De tekst laat slachtoffers en families van slachtoffers toe elementen van het bewind in Riyad aan te klagen voor een veronderstelde rol in de aanslagen.

Het Witte Huis is altijd tegen de wet gekant geweest omwille van de goede relaties tussen beide landen en omdat het vreest dat andere landen van de weeromstuit hetzelfde kunnen doen met de VS. Bovendien acht het Witte Huis het gevaarlijk om de inspanningen om buitenlandse overheden verantwoordelijk te stellen voor terroristische daden over te laten aan rechtbanken, in plaats van aan het buitenlands beleid en nationale veiligheidsexperts.

Ook Saoedi-Arabië heeft zich steeds verzet. Volgens mediaberichten zou het land ermee gedreigd hebben zijn activa in de VS te verkopen als de wet zou worden goedgekeurd.

Het Congres kan het veto van de president nog ongedaan maken met een tweederdemeerderheid in de twee kamers. De kans bestaat dat dat gebeurd, omdat de wet veel steun kreeg van de twee partijen. Het Witte Huis heeft geprobeerd de parlementairen te overtuigen om toch niet tegen het veto te stemmen, maar zowel van Republikeinse als Democratische kant klinkt het dat het moeilijk wordt voor Obama om het veto staande te houden.

Familieleden van de slachtoffers van de aanslagen van 11 september proberen al lang om Saoedi-Arabië aan te klagen, omdat ze menen dat er banden zijn tussen het land en terreurnetwerk al-Qaida.

Bron: Belga