Niras dient nieuw veiligheidsdossier in voor kernafvalbergingsproject in Dessel

Niras dient nieuw veiligheidsdossier in voor kernafvalbergingsproject in Dessel

Niras, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, heeft vandaag een aangepast veiligheidsdossier van ruim 20.000 pagina's ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinstallatie voor nucleair afval in Dessel. Dat meldt Niras zelf en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) bevestigt het nieuws. Niras hoopt in 2020 de vergunning te ontvangen en tegen 2024 te kunnen beginnen met de afvalberging. De geplande installatie is bedoeld voor kernafval van categorie A, ofwel laag- en middelactief kortlevend radioactief afval. Het gaat onder meer om operationeel afval van kerncentrales zoals filters en afval van de waterzuivering, ontmantelingsafval van nucleaire installaties, beschermingskledij en onderhoudsmateriaal.

Het dossier liep de voorbije jaren al heel wat vertraging op. De eerste vergunningsaanvraag dateert van begin 2013, maar het Fanc verklaarde het dossier een jaar later onvolledig. Als het nu wel volledig blijkt, zal het Fanc eerst nog advies vragen aan de Wetenschappelijke Raad voor ioniserende straling en een openbaar onderzoek organiseren. Niras moet daarnaast ook een omgevingsvergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid, waarbij de bevolking eveneens het recht op inzage en inspraak zal krijgen.

"Het is een erg complex dossier, en het is bovendien de eerste keer dat in België dergelijke installatie gebouwd zal worden", verklaart programmaleider Rudy Bosselaers van Niras de opgelopen vertraging.

Ook na de eventuele bouw ervan zal het Fanc de installaties nog moeten controleren en goedkeuren voor de exploitatie mogelijk wordt. In 2024 zou het zover moeten zijn, denkt Niras.

Bron: Belga