Grieks parlement krijgt nieuw pakket miljardenbesparingen op zijn bord

Grieks parlement krijgt nieuw pakket miljardenbesparingen op zijn bord

De Griekse regering heeft onder druk van de internationale schuldeisers een nieuwe batterij besparingsmaatregelen neergelegd in het parlement. Het pakket is in totaal goed voor zo'n 4,5 miljard euro en omvat volgens het Griekse persagentschap Ana onder meer nieuwe belastingverhogingen en pensioenverlagingen. Parallel aan de indiening heeft de Griekse regering ook de groeivooruitzichten bijgesteld naar 1,8 procent van het bbp, in tegenstelling tot de 2,7 procent uit de begrotingsopmaak en de 2,1 procent die de Europese Commissie nog hanteert voor het land. Het cijfer duikt op in de meerjarenbegroting voor 2017-2021 die samen met de nieuwe besparingsmaatregelen werd ingediend.

De Europese Unie en het IMF hadden aangedrongen op bijkomende maatregelen, in ruil voor noodleningen die in de zomer van 2015 waren toegekend. De rechtse oppositie heeft al aangekondigd dat ze tegen zal stemmen, maar de radicaal-linkse premier Alexis Tsipras is ervan overtuigd dat zijn kleine meerderheid van 153 zetels op 300 de tekst zal goedkeuren. Een reeks maatregelen tegen armoede - zoals huurtoelages, gratis voedselbedeling en crèches - zullen eveneens ter stemming worden voorgelegd. De belangrijkste Griekse vakbonden hebben alvast opgeroepen tot een algemene staking komende woensdag.

Bron: Belga