Geertrui Windels neemt uit protest tegen Franstalige pesterijen ontslag als schepen Rode

Geertrui Windels neemt uit protest tegen Franstalige pesterijen ontslag als schepen Rode

Aan het slot van de gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode heeft Vlaams schepen Geertrui Windels (Respect) dinsdagavond onverwacht haar ontslag aangekondigd uit protest tegen jarenlange pesterijen van haar Franstalige collega's in de meerderheid. Windels, de vrouw van Herman Van Rompuy, dient haar ontslag effectief in op 27 maart, de dag dat haar opvolgster Anne Sobrie de eed aflegt. Windels was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 voor het eerst kandidaat als gemeenteraadslid. Ze haalde als lijsttrekker voor de Nederlandstalige eenheidslijst Respect 1.487 stemmen. Door het systeem van de rechtstreekse verkiezingen van het schepencollege was dat in faciliteitengemeenten goed voor een schepenzetel. Als bevoegdheden kreeg ze het Nederlandstalig beleid op vlak van onderwijs, senioren, cultuur en bibliotheek, milieu en afvalbeleid.

Op een totaal van 25 gemeenteraadsleden haalde Respect 8 zetels, wat één schepenzetel opleverde. De andere raadszetels worden ingenomen door de Franstalige eenheidslijst IC-GB. Burgemeester sinds 2013 is Pierre Rolin (IC-GB).

Ze wees er dinsdagavond op dat haar bevoegdbeden van meet af aan uitgehold werden doordat ze er nauwelijks budgetten voor kreeg. "De begroting milieu werd al na 1 jaar gehalveerd, tot het op duur ongeveer niets meer bedroeg. Ik mocht nog alleen initiatieven nemen als ik subsidies vond of indien ze gratis waren. Ik werkte bijvoorbeeld een bijenproject uit dat gefinancierd werd door sponsors en vond een imker en boswachter die er gratis aan meewerkten. Het is echter al drie keer afgewezen door het college. Andere projecten werden me geweigerd en afgenomen."

Windels werd nog op andere manieren in haar werk geboycot. "Men probeerde me te verbieden om naar vergaderingen te gaan, zelfs al het mijn bevoegdheid betrof. Sommige ambtenaren kregen uitdrukkelijk verbod om me in CC te zetten. Men verbood mij ook bepaalde dossiers aan de milieuraad voor te leggen. Als ik op het college uitgaven, die niet volgens de regels verliepen, niet wilde goedkeuren, werd ik gechanteerd met de melding dat men de toelagen aan Nederlandstalige verenigingen zou herzien", aldus Windels

Windels uitte tijdens haar uiteenzetting ook kritiek op de wijze waarop de Franstalige meerderheid de Vlamingen in Rode behandeld. Zo werd de Nederlandstalige cultuur haar erkenning als adviesraad en subsidie afgenomen, het Feest van de Vlaamse gemeenschap in Rode nog steeds niet gesubsidieerd, de huurtarieven voor het Cultureel Centrum opgetrokken.

Bron: Belga