Duitsland stapt ten laatste in 2038 uit steenkool

Duitsland stapt ten laatste in 2038 uit steenkool

Ten laatste eind 2038 moet Duitsland stoppen met het winnen van elektriciteit uit steenkool. Daarover is een speciale commissie van de Duitse regering het deze morgen eens geworden, zo heeft persbureau DPA uit kringen van deelnemers vernomen. Heikele punten waren een tijdsplan om de uitstap te realiseren en financiële compensaties voor de energiebedrijven en de steenkoolproducerende deelstaten. Duitsland wil een einde maken aan het verbranden van steenkool om de milieudoelstellingen te halen. Tegen eind 2022 wil de vierde grootste economie ter wereld ook al uit kernenergie stappen. Volgens het federale statistiekbureau haalden onze oosterburen in 2017 37 procent van hun elektriciteit uit steenkool.

Het akkoord had heel wat voeten in de aarde. De commissie vergaderde in Berlijn 21 uur aan een stuk. De energiebedrijven wilden financiële beloftes om zich in te dekken tegen de stijgende elektriciteitsprijzen. Steenkoolproducerende deelstaten als Noordrijn-Westfalen, Brandenburg, Saksen en Saksen-Anhalt wilden bindende engagementen dat ze financiële steun krijgen om een structurele ommezwaai te maken als de koolindustrie de komende jaren de deuren dichtdoet. Over twintig jaar zouden die deelstaten 40 miljard euro krijgen.

De commissie kan alleen maar aanbevelingen doen. Implementatie van het akkoord is een zaak van de deelstaatregeringen en de federale regering in Berlijn.

Critici stellen dat de plannen niet efficiënt en te duur zijn. De regering koopt in feite een hele energiesector op om die vervolgens te sluiten, luidt het.

Bron: Belga