Californië verplicht vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven

Californië is de eerste Amerikaanse staat waar in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven verplicht vrouwen moeten worden opgenomen. Gouverneur Jerry Brown heeft de wet daarover zondag ondertekend. "Met de Senate Bill 826 zullen beursgenoteerde bedrijven waarvan het hoofdkantoor in Californië gevestigd is, een representatief aandeel vrouwen in hun raad van bestuur moeten opnemen", aldus Brown in een brief aan de Amerikaanse Senaat.

Concreet betekent dit dat tegen 2019 minstens één vrouw moet worden benoemd als bestuurder. Tegen 2021 moet het aandeel vrouwen proportioneel toenemen.

Brown geeft toe dat er bezorgdheden waren en vraagtekens werden geplaatst bij de nieuwe wet, "maar de recente gebeurtenissen in Washington maken duidelijk dat velen de boodschap nog altijd niet begrepen hebben". De gouverneur verwees naar de hoorzitting van Brett Kavanaugh, kandidaat-rechter voor het Amerikaanse hooggerechtshof, eerder deze week. Kavanaugh wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten.

Ook in België bestaan er al quota voor beursgenoteerde bedrijven. Op termijn moeten deze ondernemingen minstens een derde vrouwelijke bestuurders hebben. Vandaag maken de vrouwen al ruim een kwart uit van de bestuursraden.

Bron: Belga