Bahrein gaat Amerika helpen bij verzekeren van maritieme veiligheid in de Golf

Bahrein heeft maandag aangekondigd te zullen meewerken aan de Amerikaanse pogingen om de koopvaardijschepen in de Golf te beschermen, nu de spanningen tussen Washington en Teheran de laatste weken oplopen door een reeks aanvallen op olietankers. De Bahreinse vorst Hamad loofde tijdens een ontmoeting met Kenneth McKenzie, de commandant van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten, "de rol van de Verenigde Staten en hun steun aan de veiligheid en regionale stabiliteit".

Volgens het officiële staaspersagentschap BNA bevestigde Hamad de deelname van zijn land aan "de gezamenlijke pogingen om de veiligheid van de internationale maritieme scheepvaart te vrijwaren, en de internationale doorgang voor de handel te beveiligen" in de Golf.

BNA maakte echter niet duidelijk of dit nu wil zeggen dat Bahrein deelneemt aan de coalitie die Amerika wil op touw zetten om de handelsschepen in de Golf te escorteren. De meerderheid van de Europese landen hebben geweigerd hieraan deel te nemen, omdat ze vrezen dat het nucleaire akkoord met Iran, waaruit Amerika zich in 2018 terugtrok, dan niet meer te redden valt. Enkel Groot-Brittannië heeft gezegd deel te zullen nemen aan de missie.

Bron: Belga