WHO beschouwt vaccinatieplicht als «laatste redmiddel»

WHO beschouwt vaccinatieplicht als «laatste redmiddel»
Foto Unsplash

«De WHO vraagt overheden altijd om voorzichtig te zijn met verplichte vaccinaties», zei Ryan. «Er zijn omstandigheden waarin verplichte vaccinatie gesteund wordt door de WHO, maar het basisprincipe is dat de beste manier om mensen gevaccineerd te krijgen is door hen te informeren, hen te onderrichten, met hen in dialoog te gaan en hun oprechte bezorgdheden te adresseren.»

Volledig gratis

Maar, vervolgde Ryan, «als landen die alles gedaan hebben om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren, van mening zijn dat ze - om scholen, werkplekken, vervoer en de samenleving te laten functioneren en om zo veel mogelijk levens te redden - een vaccinatieverplichting moeten invoeren, vragen wij altijd dat die verplichting duidelijk, expliciet, in tijd beperkt en tegelijkertijd vergezeld is van de nodige risicocommunicatie en verduidelijking.»

Er mag volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen sprake zijn van een verplichte vaccinatie, als de vaccins niet volledig en gratis verkrijgbaar zijn, vulde epidemioloog en vaccinoloog Katherine O’Brien aan. «Dat is een grondbeginsel», aldus O’Brien.