Wetenschappers: «Opwarming onder 1,5 graad houden onhaalbaar»

Wetenschappers: «Opwarming onder 1,5 graad houden onhaalbaar»
Foto Unsplash

Met die boodschap wijken de wetenschappers af van het IPCC, het internationale panel van klimaatwetenschappers. Dat schetste in april in een rapport over klimaatverandering dat de 1,5 graad buiten bereik komt als een «onmiddellijke en verregaande» vermindering van de uitstoot van broeikasgassen uitblijft. Het panel van klimaatexperts ziet daar in tegenstelling tot Scientist Rebellion nog wel mogelijkheden toe. Als de wereldwijde uitstoot piekt voor 2025 en bijna wordt gehalveerd tegen 2030, kan het volgens het IPCC nog lukken.

Zelfde gegevens, andere analyse

De wetenschappers die nu hun scepsis over de haalbaarheid uitspreken, verwijzen naar dezelfde berekeningen. Zij komen tot de conclusie dat het «onvermijdelijk» is dat de Aarde tot boven de 1,5 graad zal opwarmen en vinden dat bestuurders en andere wetenschappers dat ook hardop moeten uitspreken. Zeggen dat 1,5 graad nog binnen bereik is, moedigt volgens hen vervuilende industrieën en beleidsmakers alleen maar aan om zich te verzetten tegen een snelle vermindering van de uitstoot.

In het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 spraken alle landen af zich te zullen inspannen om de opwarming van de planeet zo ver mogelijk onder de 2 graden te houden en bij voorkeur onder de 1,5 graad. In de slotverklaring van de klimaattop van Glasgow erkenden alle delegaties vorig jaar dat de impact dan «veel lager» zal zijn dan bij 2 graden opwarming ten opzichte van voor de industrialisatie.