Waar kan je goederen doneren voor Oekraïne?

Waar kan je goederen doneren voor Oekraïne?

Financiële ondersteuning krijgt de voorkeur

Volgens verschillende organisaties die lokaal aanwezig zijn, is er op dit moment vrijwel geen vraag meer naar goederen. Veel voorraadcontainers puilen nu al uit met onder meer kleding. Qua logistiek is het voor organisaties eenvoudiger om spullen lokaal aan te schaffen. Daarmee dragen ze ook bij aan de lokale economie in plaats van deze nog verder te verstoren.

Daarom geven de meeste ngo's de voorkeur aan een financiële donatie. Het is de beste garantie dat middelen efficiënt worden ingezet. Men gebruikt het niet alleen voor goederen en voedsel, maar bijvoorbeeld ook voor het verlenen van psychologische bijstand aan kinderen en volwassenen. Het voordeel van een gift is bovendien dat het fiscaal aftrekbaar is en dat al vanaf 40 euro per organisatie per jaar, op voorwaarde dat het gaat om een erkende vereniging of instelling. UNICEF is een voorbeeld van een erkende ngo, waardoor giften aan UNICEF een fiscaal voordeel opleveren. Op dit moment geven dergelijke giften recht op een belastingvermindering van 45%. Door UNICEF te steunen, krijgen kinderen in Oekraïne onder andere toegang tot noodonderwijs.

UNICEF gebruikt de middelen om lokaal goederen te kopen

De ngo UNICEF is op dit moment op zoek naar middelen. UNICEF (United Nations Children's Fund) zet zich in voor het welzijn van kinderen. Deze kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties heeft als belangrijkste taak het erop toezien dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind wordt nageleefd. In Oekraïne helpt UNICEF door met mobiele teams hulp te bieden aan kinderen in nood. Met de ontvangen giften levert men levensreddende middelen, zoals hygiënepakketten, medicijnen, voeding en veilig drinkwater. In de buurlanden richt UNICEF samen met enkele partners veilige ruimtes op waar kinderen onder meer psychologische zorg kunnen krijgen.

Spullen vooral lokaal verzamelen

Momenteel kan men vooral op lokaal niveau goederen gebruiken, namelijk voor de opvang van Oekraïners die na de inval hun land zijn ontvlucht. Onder andere gastgezinnen kunnen de goederen gebruiken voor de inrichting van de privévertrekken. Het is raadzaam om contact op te nemen met de gemeente, die vaak het eerste aanspreekpunt is voor de gastgezinnen. Ook de lokale bisdommen dragen bij aan de bedeling van de hulpgoederen. Informeer bij de bisdommen waar er inzamelingsacties plaatsvinden en welke goederen er momenteel nodig zijn.

Goederen doneren aan de kringwinkels

Gemeenten die opvangplaatsen aanbieden, doen steevast een beroep op de lokale kringwinkels. De verschillende kringwinkels in ons land steunen de lokale OCMW's met gratis meubelen en huisraad voor de noodopvang. Daarnaast kent men in samenspraak met de lokale OCMW's kortingen toe aan vluchtelingen die er spullen willen kopen, bijvoorbeeld kleding of een boekentas voor de kinderen.

Veel van deze kringwinkels worden momenteel overstelpt door de vraag naar spullen voor Oekraïense vluchtelingen. Ze roeien met de riemen die ze hebben, maar zien hun voorraden razendsnel slinken. Daarom roepen ze mensen op om herbruikbare spullen te blijven doneren. Als deze spullen niet kunnen worden gebruikt om Oekraïense vluchtelingen te helpen, dragen ze hoe dan ook bij aan de goede werking van dergelijke kringwinkels.