VUB-professor: «Slechte aanpak COVID-19 vloeit voort uit neoliberaal beleid»

VUB-professor: «Slechte aanpak COVID-19 vloeit voort uit neoliberaal beleid»
Foto Unsplash

Het onderzoek belicht de coronasituatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de Europese Unie. In zijn boek bespreekt Byttebier in elf hoofdstukken gedetailleerd de meest belangrijke socio-economische factoren zoals de beleidsmatige en politieke reactie op COVID-19 of de impact van de pandemie op het fiscaal beleid, de gezondheidszorg, het onderwijs of de arbeidsmarkt.

Niet reageren

De conclusie van Byttebier is duidelijk: het neoliberale beleid heeft gefaald in het bestrijden van de pandemie. «Een initiële houding van neoliberale regeringen in diverse landen ter wereld was er bijvoorbeeld één van niet te reageren, waardoor in de periode tussen het moment dat de WHO de alarmbel luidde en dat wanneer westerse regeringen eindelijk bereid waren tot het nemen van maatregelen, veel kostbare tijd is verloren», stelt de VUB-onderzoeker.

De economische belangen gingen in de neoliberale landen voor op de volksgezondheid. De regeringen wilden maatregelen niet te snel afkondigen om hielden ze niet lang genoeg aan.

«Met als gevolg de voortdurend op en neer gaande curves van besmettingen en dodenaantallen. Een andere factor is geweest dat landen die in de aanloop tot de coronapandemie het sterkst hadden blootgestaan aan neoliberaal bezuinigingsbeleid, ook het slechtst voorbereid waren op het uitbreken van een dergelijk virus», stelt Byttebier.