VUB-onderzoeker bestrijdt schooluitval met nieuwe speelse applicatie

VUB-onderzoeker bestrijdt schooluitval met nieuwe speelse applicatie

Het informeel leren, op een zelfstandige manier over zaken die je persoonlijk interesseren, wint aan belang en is zelfs nog belangrijker voor jongeren die het onderwijssysteem dreigen te verlaten. Om die spontane manier van leren een duidelijk begeleidingskader te bieden, ontwikkelde Maushagen voor zijn doctoraat het Mobile Playful Learning Environment (MPLE).

Blijven leren

Dit nieuwe model baseert zich op de digitale omgeving van de jongere en op het principe van microlearning. Het model gebruikt veel visuele aspecten en spoort de jongere via gamification - het verzamelen van punten en badges - aan om actief te blijven op het leerplatform. De rode draad doorheen het model is speelsheid. Zo worden jongeren uitgedaagd en gestimuleerd om het onderwijstraject voort te zetten.

Voor het testen van het model werd de nieuwe app Tickle ontwikkeld. Jongeren van het Brusselse initiatief Try-Out, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limburg konden de app al gebruiken. Op basis van de resultaten wordt de app nu verder geoptimaliseerd.