Vlaanderen gaat studentenkamers in kaart brengen

Vlaanderen gaat studentenkamers in kaart brengen
AFP / E. DErvaux

Het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle studentenkoten is al langer een probleem. Volgens prognoses is er voor heel België nood aan zo’n 95.000 extra koten tegen 2030. Op sommige plaatsen is het tekort nijpend, maar toch is er geen duidelijk zicht op het aantal studentenkamers in de verschillende studentensteden.

«We varen blind»

«Dat is onaanvaardbaar», stelt Schryvers. «De resultaten van een eerdere bevraging door het Agentschap Wonen Vlaanderen daarover werd zelfs niet vrijgegeven omdat de studentensteden en onderwijsinstellingen slechts ruwe schattingen konden geven», aldus het parlementslid. «We varen dus blind, terwijl er met de regelmaat van de klok berichten zijn over tekorten en het feit dat studenten maar heel moeilijk een betaalbaar kot vinden», aldus Schryvers.

Vraag & aanbod

Het cd&v-parlementslid dringt daarom al langer aan op een duidelijke registratie van de vraag en het aanbod op de markt. De kwestie is ook al meermaals besproken op overlegmomenten. Uit het antwoord op een parlementaire vraag blijkt nu dat er plannen zijn voor een monitoringssysteem.

Meer bepaald zal het Steunpunt Wonen in 2023 een onderzoek uitvoeren naar welke data verzameld dienen te worden en op welke manier die in kaart moeten worden gebracht. «Het is de bedoeling dat de resultaten ertoe leiden dat er zicht komt op het bestaande aanbod aan studentenhuisvesting, maar ook op de vraag daarnaar», vertelt Schryvers, die tevreden is dat er in het dossier «concrete stappen» worden gezet.