Vissers hebben in 2021 drie keer meer afval uit zee gehaald

Vissers hebben in 2021 drie keer meer afval uit zee gehaald
Foto Unsplash

Vissers die deelnemen aan het project ‘Fishing for Litter’ engageren zich om opgevist afval niet langer overboord te gooien, maar om in speciale bigbags aan land te brengen en naar het recyclagepark te vervoeren. Op enkele jaren tijd is het aantal deelnemende vissers en de hoeveelheid opgevist afval fors gestegen. Zo was er in 2018 sprake van 10 deelnemende vaartuigen die samen 2,2 ton afval aan land brachten. Vorig jaar was een recordjaar. Toen waren er 37 deelnemende vaartuigen en 65 ton afval.

Blijven sensibiliseren

Minister voor Visserij Hilde Crevits prijst de partners die aan Fishing for Litter meewerken, gaande van de Rederscentrale en de Vlaamse Visserij Coöperatie tot de provincie West-Vlaanderen, de FOD Leefmilieu, de Openbare Vlaams Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). De CD&V-minister verwijst ook naar de smartphone-applicatie die is ontwikkeld en die «de vissers aan boord toelaat op een efficiënte manier door te geven welk soort afval werd opgevist, in welk gebied ze werden opgevist en in welke haven ze zijn afgezet.»

De minister is minder te vinden voor een vorm van aanlandingsplicht en wil samen met de partners de focus blijven leggen op het sensibiliseren van de vissers en de reders, gezien het stijgende succes.