Veertig procent kankers is te voorkomen door preventief risicofactoren weg te nemen

Veertig procent kankers is te voorkomen door preventief risicofactoren weg te nemen
Foto Unsplash

Het aantal kankers blijft stijgen in België: er zijn jaarlijks zo’n 28.000 gevallen. Volgens Stichting tegen Kanker is er voldoende bewijs dat preventie een wezenlijk verschil kan maken. Bij primaire preventie onderzoeken wetenschappers hoe de risicofactoren kunnen worden aangepakt. Het gaat hier over roken, alcohol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding en blootstelling aan uv-stralen. Bij secundaire preventie wordt onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe vormen van screening kunnen worden ontwikkeld voor mensen die een bijzonder risico lopen (zoals screening op longkanker bij rokers).

Projecten

Stichting tegen Kanker besliste om onderzoeksprojecten naar preventie nog meer financieel te ondersteunen. In oktober 2021 lanceerde zij een eerste projectoproep en de resultaten zijn bekend.

Uit de 16 projecten die werden ingediend, selecteerde een nationale jury van onafhankelijke deskundigen 7 onderzoeksprojecten. Voor die projecten trekt Stichting tegen Kanker 1.737.152 euro uit. Deze projecten moeten binnen één à twee jaar worden gerealiseerd. Twee projecten zijn gericht op primaire preventie, de andere vijf op secundaire preventie.