Scholieren geven onderwijs matig rapport

Scholieren geven onderwijs matig rapport

Momenteel zitten studenten te zwoegen, te zweten en te huilen boven hun boeken. Het perfecte moment voor de Scholierenkoepel om ook eens de onderwijsminister aan een examen te onderwerpen. En wat blijkt: Crevits is geslaagd, zij het met een aantal kanttekeningen.

Altijd bereid voor een selfie

De minister krijgt goede punten voor haar contact met de studenten. "Ze staat open voor leerlingen, gaat geen discussie uit de weg en is altijd bereid om een selfie te nemen", klinkt het. Maar beleidsmatig zijn de scholieren minder positief. Zo maken ze zich zorgen over de modernisering van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen en de leerlingenbegeleiding. In de ogen van de Scholierenkoepel lijken die "muurvast" te zitten.

Over pesten op scholen toont de koepel zich "echt blij" dat de minister het probleem serieus neemt. "Maar cruciaal in de aanpak van pesten is natuurlijk ook de leerlingenbegeleiding. De minister heeft beloofd om met een nieuw decreet duidelijkheid te scheppen in de taakverdeling tussen de school en CLB, maar de deadlines worden niet gehaald", luidt het nog.

Verschillende achtergronden

Opvallend: de jongeren willen dat de minister meer doet om van diversiteit in het onderwijs een "evidente realiteit" te maken. De scholieren betreuren dat de schotten tussen het ASO en de andere richtingen overeind blijven en vinden dat er te weinig gedaan wordt om jongeren met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. "Het debat over de hoofddoek op school mag echt wel eens opnieuw geopend worden", luidt het.

Daarnaast hekelen de scholieren dat het loopbaanpact, dat de carrière van leerkrachten aantrekkelijker en werkbaarder moet maken, "al jaren op de lange baan geschoven wordt". De minister zou leerkrachten en directies een duwtje in de rug moeten geven om meer inspraak te creëren voor leerlingen. En ze zou nog meer werk moeten maken van een cultuuromslag naar "minder straffen en uitsluiten, meer praten en proberen de band met leerlingen te herstellen".