OH NEE. Steeds minder vogels: Populatie van DEZE vogelsoort gehalveerd

OH NEE. Steeds minder vogels: Populatie van DEZE vogelsoort gehalveerd
Foto Unsplash

Wetenschappers van de Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife International en het Tsjechisch Instituut voor Ornithologie onderzochten 378 van de 445 inheemse, Europese broedvogelsoorten. Volgens de studie nam het aantal vogels tussen 1980 en 2017 af met 17 tot 19%, wat neerkomt op zo’n 560 tot 620 miljoen minder vogels.

Luchtvervuiling

Vooral veelvoorkomende soorten leden zware verliezen. Met stip op één staat de huismus, die sinds 1980 de helft van zijn populatie heeft verloren, in totaal 247 miljoen vogels. Hierna volgt de ringmus, die net zoals zijn naaste verwant het slachtoffer werd van veranderingen in het landbouwbeleid en -beheer. Beide mussoorten verdwenen ook steeds meer uit het stadsbeeld, mogelijk door voedseltekorten en de effecten van luchtvervuiling.

Vooral tijdens de jaren 80 en 90 daalde het aantal vogels in sneltempo, maar door de invoering van Europese maatregelen nam de achteruitgang de laatste decennia af. In de EU bieden de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wettelijke bescherming aan prioritaire soorten en habitats. Toch pleit Natuurpunt voor nog meer en grootschaligere maatregelen om het biodiversiteitsverlies tegen te gaan.