Mobiliteit en energie baren de Vlaming zorgen

Mobiliteit en energie baren de Vlaming zorgen

Het aantal klachten bij de verschillende overheidsdiensten samen bedroeg vorig jaar 62.928, een pak meer dan de 57.433 van het voorgaande jaar en een absoluut record. Drie kwart van de klachten ging over mobiliteit, waarbij De Lijn de meeste klagers over zich heen kreeg. Meer dan 5.000 personen maakten van hun oren over afgeschafte busritten. In een reactie laat de openbaarvervoersmaatschappij weten intensief te zoeken naar extra chauffeurs.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg heel wat klachten, met name over de staat van onze wegen. Onvrede over het verkeer komt vaak terug, maar er is ook veel geklaagd over de gestegen energiefactuur en wateroverlast.

Verzoening

Hoewel de Vlaming zich dus zorgen maakt over De Lijn, krijgt de vervoersmaatschappij ook een pluim. «Voor het eerst hebben de klachtendiensten van De Lijn meer zelf met ontevreden reizigers gebeld dan de Ombudsman», benadrukt ombudsman Bart Weekers. Ook Kind & Gezin zet sterk in op bemiddeling. Weekers geeft verder nog aan dat er dit jaar een trend richting verzoening is, wat moet blijken uit de 2.648 verzoeningsresultaten.

Energie

Energie is met stip de stijger bij de klachten. De verhoogde heffing wordt via de energiefactuur betaald en zo'n «belasting via klantrelatie», zoals de Ombudsman het noemt, biedt niet dezelfde rechtsbescherming. De burger krijgt immers een bedrijf tegenover zich bij zulke klachten, en niet de overheid. Weekers hoopt op een debat hierover in het Vlaams Parlement.

Eenzelfde probleem is er bij de private partners waar de overheid steeds vaker mee samenwerkt. Het jaarverslag van de Ombudsman schat dat er zowat 15.000 verborgen klachten zijn over de dienstencheques, maar Sodexo staat te weinig open voor die klachten.

De Vlaamse Ombudsman wil ook graag aangewezen worden als de ombudsman van alle gemeenten die geen eigen ombudsman hebben. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die bij de voorstelling van het rapport aanwezig was, pleit er voor dat elke gemeente een eigen ombudsman aanwijst.