Innovatief bouwconcept KU Leuven kan nuttig zijn bij bouw nooddorpen

Innovatief bouwconcept KU Leuven kan nuttig zijn bij bouw nooddorpen
Foto Unsplash

Het principe heet Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) en zou ook de honger naar bouwmaterialen op lange termijn stillen. Het is een sector die goed is voor 30 tot 50 procent van alle materialen die in Europa worden gebruikt en een derde van het Europese afval vertegenwoordigt.

Modulaire woningen

De innovatieve technologie zou nuttig kunnen zijn bij de bouw van nooddorpen, maar ook op lange termijn hun nut kunnen hebben op de Vlaamse woonmarkt, oinder meer omdat de modulaire woningen relatief eenvoudig aangepast of verplaatst kunnen worden. «Enerzijds is er een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen», zegt Diependaele. «Anderzijds zijn er belangrijke en duurzame energetische renovaties nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren.»

De minister zegt dat er aandacht moet gaan naar circulair en veranderingsgericht bouwen. «Komt daar nog eens bovenop dat de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne de bouwsector op scherp zet: Vlaanderen heeft snel nood aan nieuwe woningen.»

Het project Circular Bio-based Construction Industry wordt gesubsidieerd via het Europees programma Interreg 2 Zeeën en wordt mee financieel ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.