HUH. Studenten drinken minder dan ze zelf denken

HUH. Studenten drinken minder dan ze zelf denken
Foto Belga

«De (mis)perceptie dat studenten veel drinken is fout en bovendien gevaarlijk», legt doctoraatsonderzoekester Hanna van Roozendaal uit. «Jongeren zouden op termijn die perceptie als sociale norm kunnen beschouwen, om erbij te horen.»

In totaal namen bijna tweeduizend studenten deel aan het onderzoek. «De resultaten tonen weliswaar aan dat de Antwerpse studenten drinken», aldus van Roozendaal. «Maar uiteindelijk werpen de cijfers ook een ander licht op de kwestie.»

Drinkgedrag

Terwijl de meeste studenten denken dat de doorsnee student twee keer per week of meer alcohol drinkt, blijkt dat 80% van de studenten maximaal een keer per week alcohol drinkt.

«Terwijl drie vierde van de studenten denkt dat hun medestudent minimum wekelijks dronken wordt, blijkt dat meer dan de helft dit maximaal een keer per maand doet», besluit van Roozendaal. «En ook ‘bingedrinken’ gebeurt in de praktijk veel minder dan gedacht.»

De respondenten geven verder aan dat ze zonder probleem iets non-alcoholisch bestellen op studentikoze activiteiten. Zeker sterke drank wordt niet buitensporig geconsumeerd. Zo’n 80% van de studenten drinkt minder dan één keer per maand sterke drank.

Sensibiliseren

De campagne Alcoholfacts wil studenten nu sensibiliseren. De partners lanceren memes en video’s die de mispercepties rond drinken moeten ontkrachten. Doel is om studenten die denken dat drinken er ‘nu eenmaal bijhoort’, van gedrag te doen veranderen. Iedereen wordt aangespoord de campagnebeelden te verspreiden via de sociale media.

Na drie maanden zal het effect van de campagne op het drinkgedrag van de studenten, en hun perceptie hierover, worden geëvalueerd. Als Alcoholfacts succesvol blijkt, zou het concept uitgebreid kunnen worden naar andere Vlaamse universiteiten.