«Helft werknemers werkt ook als ze ziek zijn»

«Helft werknemers werkt ook als ze ziek zijn»
Foto Unsplash

Vijftien procent van de werknemers die ziek werkten, deden dat van thuis. Vooral vrouwen gaven aan ziek te werken: 54% van de vrouwelijke bevraagden, tegenover 47% bij mannen. Jongeren onder de 34 jaar werken vaker ziek dan wie ouder is dan 34 jaar: 58%, tegenover 43%.

Het ging in bijna de helft van de gevallen om symptomen van verkoudheid. Een kwart werkte met rugpijn, een vijfde met buikpijn en 18% met koorts. Zestien procent werkte met psychologische klachten.

Collega’s niet belasten

Wie ziek doorwerkt, doet dat vooral om collega’s niet extra te belasten, blijkt uit het onderzoek. Nochtans lopen ze dan wel het risico om collega’s te besmetten. Bovendien geeft één op de drie toe dat ze het werk niet naar behoren kunnen uitvoeren als ze ziek zijn. Vijftien procent zegt ziek te blijven werken omdat de leidinggevende dat verwacht, 14% voelt een sociale druk en stelt dat collega’s het afkeuren als ze vaak afwezig zijn door ziekte.

Het onderzoek gebeurde door een onafhankelijk onderzoeksbureau in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. In totaal werden tussen 22 juni en 11 juli 2022 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België online bevraagd na selectie via een representatieve steekproef.