Groen pleit voor gratis sneltests voor kinderen of tests op school

Groen pleit voor gratis sneltests voor kinderen of tests op school

Woensdag beslisten de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid om in navolging van de versoepelingen in de algemene samenleving ook de quarantainestrategie in het onderwijs te herzien. Zo zal een klas vanaf 10 januari enkel nog in quarantaine geplaatst worden vanaf vier besmettingen in een klasgroep.

Gezondheidsongelijkheid

Die versoepelingen gaan wel gepaard met een sterke aanbeveling om alle kinderen uit het lager en secundair onderwijs een keer per week een zelftest te laten doen. Dat zal vooral voor arme gezinnen voor een extra kost zorgen, onderstreept Groothedde. «Ministers Weyts en Beke willen dat gezinnen elke week hun kind laten testen. Maar gezinnen in armoede kunnen niet zomaar het geld voor een sneltest per week ophoesten. Als ze echt elk kind even veilig willen houden, moeten ze sneltests ter beschikking stellen van gezinnen», klinkt het.

Gezinnen in armoede hebben het volgens Groen namelijk sowieso al hard te verduren tijdens de coronacrisis. «Gezinnen in armoede hebben meer risicopatiënten, kunnen zich door onveilige en kleine behuizing moeilijker isoleren, lopen meer risico op besmetting én lopen meer kans op complicaties en overlijden. Die gezondheidsongelijkheid is nu al wraakroepend. Gaat de Vlaamse overheid er echt nog een laagje bovenop leggen», vraagt Groothedde zich af.

Gratis tests

Groothedde erkent dat zelftesten aan een sociaal tarief van 1 euro kunnen worden aangeschaft, maar hekelt dat de Vlaamse regering daar amper promotie heeft rond gemaakt. Bovendien valt ook dat sociaal tarief nog te hoog uit. «Zelfs aan het sociaal tarief van 1 euro per test, dat maar voor bepaalde groepen geldt, is het nog makkelijk de prijs van vier broden per maand», onderstreept Groothedde. Daarom lanceert Groen het voorstel om ofwel gratis tests te geven aan gezinnen ofwel kinderen systematisch op school te laten testen.

Eerder pleitten zowel de groenen als PVDA al voor gratis zelftesten voor de gehele bevolking.