EU-landen mogelijk aansprakelijk voor gezondheidsproblemen door slechte luchtkwaliteit

EU-landen mogelijk aansprakelijk voor gezondheidsproblemen door slechte luchtkwaliteit
Foto Unsplash

Het Hof behandelt momenteel de zaak van een anonieme Fransman die een schadevergoeding van 21 miljoen euro eist van de Franse overheid. Die is er volgens de klager niet in geslaagd een schadelijk niveau van luchtkwaliteit te voorkomen.

Causaal verband?

In haar advies aan de rechters, wijst advocaat-generaal Juliane Kokott erop dat de Europese normen met betrekking tot luchtkwaliteit «bedoeld waren om de menselijke gezondheid te beschermen en individuen rechten toe te kennen». Als er een causaal verband aangetoond kan worden tussen de overschrijding van die normen in een bepaalde lidstaat en de gezondheidsproblemen van burgers, kan die lidstaat daarvoor aansprakelijk gesteld worden, zegt Kokott.

De EU-landen hebben zelf ingestemd met het instellen van allerhande emissienormen, maar slagen er vaak niet in die na te leven. Zo oordeelde het Hof in 2019 al dat Frankrijk bepaalde normen systematisch overschreden had. In 2021 werd Duitsland verantwoordelijk gesteld voor het overschrijden van de stikstofoxideniveaus in steden als Berlijn en Hamburg.