Coronacrisis doet eetstoornissen bij meisjes fors toenemen

Coronacrisis doet eetstoornissen bij meisjes fors toenemen

Vooral sinds de tweede golf nam het aantal meldingen aanzienlijk toe en lang na de piek blijven ze onverminderd hoog. Het gaat onder meer om mensen - overwegend meisjes - met eetbui-stoornissen, boulimie en vooral anorexia. Alle eetklinieken geven aan dat ook de gemiddelde leeftijd van de hulpzoekenden sinds corona erg verlaagd is. Het gaat veel vaker dan vroeger om meisjes tussen 12 en 16 jaar.

De sociale leegte, angst en onzekerheid van de coronaperiode creëerden een ideale voedingsbodem. Die werd nog versterkt door het feit dat apps als Instagram nog meer het venster op de buitenwereld werden.

Bij een deel van de jongeren ontstaan de stoornissen onschuldig. «Veel jongeren gingen mee in de oproep om te bewegen en gezond te eten», zegt Ursula Van den Eede, coördinator van de eetkliniek van UZ Brussel. «Helaas gaat een deel van hen te ver. Ze proberen hun zelfwaarde te herstellen door obsessief op calorieën te letten.» Soms worden ze ook getriggerd door «pro-ana influencers» op sociale media, influencers die dwepen met hun eetstoornis.

Wachttijd van vier maanden

Het zorgt ervoor dat jongeren die komen aankloppen er gemiddeld slechter aan toe zijn dan voor corona. Daardoor moeten ze langer in het ziekenhuis blijven, waardoor de wachtlijsten sterk zijn aangegroeid. Bij UZ Gent bijvoorbeeld, is er een wachttijd van minstens vier maanden, drie keer zo lang als voor corona

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) laat weten dat het thema hoog op de agenda staat. «Sinds dit jaar investeren we jaarlijks 16 miljoen euro in onder andere de jeugdpsychiatrie en gespecialiseerde teams. Daarnaast zijn in het begrotingsvoorstel van het verzekeringscomité extra middelen voorzien voor zorg van jongeren met eetstoornissen.»