Clean.brussels moet zorgen voor een schoner Brussels Gewest

Clean.brussels moet zorgen voor een schoner Brussels Gewest
Belga / J-L Flémal

Naast het schoonmaken van de straten biedt clean.brussels oplossingen voor het voorkomen van vervuiling die wordt veroorzaakt door de ophaling van huisvuilzakken. Daarnaast wordt ingezet op het verminderen van zwerfvuil op de grond, het voorkomen dat grofvuil illegaal word gedumpt, met name door het aantal lokale en mobiele inzamelpunten te verhogen; bewustmaking en responsabilisering van het grote publiek; en het verbeteren van het klachtenbeheer en het verzekeren van de systematische bestraffing van overlast.

Rol gemeente

Vooral de gemeenten spelen, samen met het Gewest, een beslissende rol in het schoonhouden van de openbare ruimte. Om hen te steunen heeft de Brusselse regering een nieuw budget van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om projecten te financieren die de netheid in de wijken moeten verbeteren. En het Gewest legt een nieuwe methode van structurele samenwerking op tafel, zodat de overheidsactoren doeltreffender kunnen samenwerken.

Deze eerste versie van de strategie wordt nu voor advies voorgelegd aan de 19 Brusselse gemeenten, waarna het zal worden aangepast en in oktober voor een tweede lezing aan de Brusselse regering zal worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat die maatregelen vanaf november worden uitgevoerd.