Brussels gewest zoekt testpersonen voor applicatie voor kilometerheffing

Brussels gewest zoekt testpersonen voor applicatie voor kilometerheffing
Belga / J. L. Flémal

De intenties van het Brussels gewest om een slimme kilometerheffing in te voeren, worden met deze nieuwe fase kracht bijgezet. De gebruikers die de SmartMove app willen uittesten mogen zowel Brusselaars, als pendelaars vanuit Vlaanderen en Wallonië zijn. De gebruikers krijgen een virtueel budget dat afneemt afhankelijk van de trajecten die ze afleggen en het vervoersmiddel ze kiezen. Eind september volgt er een eerste evaluatie van de gegevens. In 2023 zou er dan een volgende test op grote schaal volgen.

Taks op gebruik

Het blijft de bedoeling van de Brusselse regering om de slimme kilometerheffing ten laatste in de volgende legislatuur rond te krijgen en zo in Brussel over te schakelen van een taks op het bezit van de wagen naar een taks op het gebruik van de wagen. Toch moet er dan nog een akkoord gevonden worden met Vlaanderen en Wallonië, wat nog niet het geval is.

Het Brussels gewest heeft, nadat het in het najaar van 2021 het fiat kreeg van het Overlegcomité, de plannen voor SmartMove kunnen voorleggen aan de Raad van State. Die verklaarde in het najaar van 2021 dat Brussel over de bevoegdheden beschikt om het systeem van de kilometerheffing in te voeren, maar het dringt aan om een samenwerkingsakkoord te sluiten met de andere gewesten.