Boekenverkoop in vrije val: een boek verkoopt gemiddeld nog maar 44 papieren exemplaren

Boekenverkoop in vrije val: een boek verkoopt gemiddeld nog maar 44 papieren exemplaren

In 2017 werd in Vlaanderen een gereglementeerde boekenprijs ingevoerd. Sindsdien is het de uitgever of importeur die de prijs van een boek bepaalt. Verkopers moeten die prijs in het halfjaar na de verschijningsdatum respecteren.

Uit de studie blijkt dat het aantal verschenen titels sinds de invoering van de gereglementeerde prijs gevoelig is gestegen, van 272.220 in 2016 tot 342.146 in 2020. De gemiddelde prijs van een papieren boek steeg in die periode van 13,08 euro tot 14,93 euro. Van elke titel werden in 2020 gemiddeld 44 papieren exemplaren verkocht. In 2016 waren dat er nog 57.

Het aantal e-boeken dat per titel werd verkocht bleef stabiel, op 24 exemplaren. Omdat het aantal titels steeg, ging het totale aantal verkochte e-boeken wel met 31 % omhoog.

Prijs stijgt

In 2020 vormden de papieren boekenverkoop en de digitale e-boekenverkoop samengeteld een afzet van 14,63 miljoen stuks, tegenover 14,87 miljoen in 2016, aan een totale waarde van 214,62 miljoen euro, tegenover 192,58 miljoen in 2016.

Van alle verkochte boeken in 2020 was 35 % Nederlandstalig. Deze 111.255 titels waren samen goed voor 87 % van de totale omzet. Van een Nederlandstalig boek werden gemiddeld 111 stuks verkocht. De gemiddelde prijs van een Nederlandstalig boek steeg met 1,81 euro ten opzichte van 2016, die van een anderstalige titel met 1,02 euro.

Online verkoop boomt

Het aandeel van onlineverkopers werd de afgelopen jaren een stuk groter. Zij waren in 2020 goed voor 37,9 procent van de omzet, waar dat vier jaar eerder nog maar 17,4 procent was. De boekhandelketens zagen hun aandeel in die periode terugvallen van 62,9 % tot 47,8 %. De zelfstandige boekhandels gingen van 4,2 % naar 4,0 %.

Jambon wil nu in overleg gaan met de sector om te zien of het beleid moet worden bijgestuurd. «Zowel afzet als omzet zijn gedaald, dat is spijtig», stelde Stephanie D’Hose vast. «En ik schrik toch wel hoe gigantisch de e-commerce is gestegen.» Ook zij wil nadenken over bijsturingen.