Beschuldigdenboxen kop van jut tijdens proces aanslagen Brussel

Beschuldigdenboxen kop van jut tijdens proces aanslagen Brussel
Belga / E. Lalmand

«Die box moet weg, zo eenvoudig is het», aldus meester Sebastien Courtoy, samen met Jonathan De Taeye advocaat van Ali El Haddad Asufi en Smail Farisi. «Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de beschuldigden en de verdediging», klonk het dan weer bij meester Stanislas Eskenazi, advocaat van Mohamed Abrini. «Dit is beschamend voor de rechtstaat.»

Volgens de advocaten bestaat het risico dat de beschuldigden zullen weigeren om te verschijnen als er aan de boxen niets verandert en zijn die boxen er enkel om bij de jury en het publiek de indruk te wekken dat deze mensen schuldig zijn.

CORONARESIDU

Meester Guillaume Lys, advocaat van slachtoffervereniging V-Europe, heeft begrip voor de vraag om de boxen te verwijderen. «Ik verzet me ertegen dat mensen als dieren behandeld worden, ook omdat ik hen niet de kans wil geven zich opnieuw als slachtoffers voor te doen.»

Het federaal parket heeft dan weer gepleit voor de glazen boxen, ook omdat ze niet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien zijn er bijzondere veiligheidsoverwegingen die in acht moeten genomen worden voor dit proces, klonk het.

De boxen werden tijdens de coronacrisis gebouwd, toen er nog afstandsregels waren. Intussen is corona nog niet weg en doordat de boxen individueel zijn, kunnen ze een eventuele verspreiding van coronabesmettingen vermijden, aldus een procureur.

Uitspraak vrijdag

De voorzitster van het Brusselse hof van assisen zal vrijdag om 14.00 uur een arrest vellen over het lot van de individuele glazen boxen waarin de beschuldigden moeten plaatsnemen. Dat heeft ze maandag aan het einde van de preliminaire zitting aangekondigd.

Het arrest zal gaan over «de zuivering van de nietigheden», zo klonk het in juridische vaktaal. De term wordt gebruikt wanneer tijdens een preliminaire zitting eventuele procedurele problemen worden aangekaart, zoals in dit geval de opstelling van de glazen boxen. In het uiterste scenario zou het arrest kunnen leiden tot het stopzetten van het hele proces.

Als dat niet het geval is en het proces dus voortgezet wordt, volgt op donderdag 22 september om 9.00 uur een nieuw arrest, dan over de lijsten van de getuigen.

Voorzitster Laurence Massart sloot de zitting kort na 18.30 uur af. Maar ze zal zich achter gesloten deuren nog buigen over een verzoek tot vrijlating van Smail Farisi.

Ook de broer van Smail, Ibrahim Farisi, had zo’n verzoek ingediend. Maar het hof oordeelde in dat geval dat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling is om daarover te oordeIen.