België bengelt onderaan de ladder op vlak van vrouwelijke ambassadeurs

België bengelt onderaan de ladder op vlak van vrouwelijke ambassadeurs
Foto Unsplash

De Shecurity Index, een initiatief van een Duits Europarlementslid voor de Groenen, bekijkt sinds twee jaar de genderevenwichten in de diplomatie en bij veiligheidsdiensten. Daaruit blijkt dat een kwart van de ambassadeurs wereldwijd vrouwen zijn.

Finland scoort het best

België scoort ver onder dat cijfer. In 2020 waren 11 procent van onze ambassadeurs vrouwen. Daarmee staan we onderaan de ladder, net onder Kirgizië (13%) en Chili (14%). Geen enkel land bereikt een genderevenwicht, maar Finland komt het dichtst en scoort het best met 47,6 procent vrouwen, gevolgd door Oostenrijk (45,2%) en Letland (39,5%). Kanttekening: slechts 36 van de 104 aangeschreven landen gaven data over hun diplomatiek korps in 2020.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een actieplan uitgewerkt om een genderevenwicht te bereiken, maar het belooft een werk van lange adem te worden.