Belgen in 2016 positiever tegenover vluchtelingen en migratie dan in 2002

Belgen in 2016 positiever tegenover vluchtelingen en migratie dan in 2002

Zo'n 30,4% van de Belgen wil dat onze regering niet te streng oordeelt in asielaanvragen. Dat blijkt uit een studie van de Leuvense onderzoekers Laura Jacobs, Celine Wuyts en Geert Loosveldt, die verbonden zijn aan het Centre for Survey Methodology. Zo zijn ook meer Belgen (43,3 in plaats van 28,2%) ervan overtuigd dat vluchtelingen in hun land van herkomst effectief moeten vrezen voor vervolging.

Voor hun studie baseerden de wetenschappers van de KU Leuven zich op de resultaten van de European Social Survey. Daarvoor werden in 2016 34.837 Europese burgers uit 18 verschillende landen bevraagd, waaronder ook 1.766 Belgen. De resultaten werden vergeleken met een gelijkaardig onderzoek in 2002. Die vergelijking leert dat de Belg in die 16 jaar positiever is gaan kijken naar migratie en vluchtelingen.

Vrezen voor onze job

We gaan vaker akkoord met de stelling dat erkende vluchtelingen het recht zouden moeten hebben om ook hun naaste familieleden te laten overkomen, maar maken ons wel zorgen over de negatieve gevolgen van migratie op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Het meest negatief schatten we de invloed van migratie op criminaliteit in. Daarentegen wordt de culturele verrijking van migratie steeds meer erkend.

Brusselaars zijn het positiefst

De houding tegenover vluchtelingen en migratie wordt sterk bepaald door onze eigen achtergrond. Belgen die nauwere contacten onderhouden met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond staan het meest positief tegenover migratie. Brusselaars zijn daarin de koplopers. Ook jongeren staan positiever tegenover nieuwkomers dan ouderen. Dat is ook het geval met mensen met een hogere opleiding, meer politieke interesse of met zelf een migratieachtergrond.