Waar moeten daklozen heen tijdens Antwerpse avondklok?

Wat met daklozen tijdens Antwerpse avondklok?
Foto Unsplash

De Antwerpse straten blijven de komende weken leeg en stil tussen 23u30 ’s avonds en 6 uur ’s morgens. Sinds gisterenavond wordt de avondklok gehanteerd die gouverneur Cathy Berx maandag samen met andere verstrengde maatregelen aankondigde. Maar wat betekent dat voor mensen die op straat leven?

Op sociale media regent het ondertussen mopjes en meme’s over de avondklok waar Antwerpenaren zich de komende weken aan moeten houden. Voor de inwoners zonder dak boven het hoofd is de maatregel echter geen lachertje.

Uitzondering

In theorie zorgt het invoeren van de avondklok voor heel wat problemen voor thuislozen. Wanneer de nacht valt, moeten alle inwoners namelijk wegblijven van het openbaar domein tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.

Onder die uitzondering vallen echter ook de mobiele teams die in de stad Antwerpen aanklampend werken en daklozen overtuigen om voor opvang te kiezen. Aan het begin van de coronacrisis besliste de stad om de nachtopvang voor dak- en thuislozen na de winterperiode open te houden. Ook de dagopvangcentra blijven daklozen voeding en sanitair aanbieden. Daarnaast krijgen dakloze mensen met een zwakke gezondheid die niet coronagerelateerd is medische begeleiding op een aparte opvangplaats.

Opvang weigeren is geen probleem

Volgens het kabinet van schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) worden daklozen sowieso overtuigd om voor opvang te kiezen. Ook bij wie dat weigert, zal de politie volgens het stadsbestuur menselijk optreden zolang men zich aan de basisregels houdt en geen verdere overlast berokkent. “Er zijn er natuurlijk altijd die daar weigerachtig tegenover staan, maar zij waren tijdens de eerste golf niet het grote probleem op het vlak van samenscholingen of besmettingshaarden”, klinkt het.