Lagere scholen heropenen de deuren op 2 juni en groen licht voor zomerkampen

Foto DPA / C. Schmidt

Het Vlaamse onderwijsveld wil het kleuter- en het lager onderwijs opnieuw volledig openen vanaf 2 juni. De ambitie is om alle leerlingen dit schooljaar nog de kans te geven om terug naar school te gaan. Er is wel nog een formeel akkoord van de Veiligheidsraad nodig. Intussen werd ook beslist dat jeugdbewegingen deze zomer op kamp mogen.

De tweede fase moet als definitief gelden tot het einde van het schooljaar, laten de onderwijspartners weten. De eindbeslissing over de heropstart ligt steeds bij de schoolbesturen zelf.

Volgens de GEES heeft de heropstart van de lessen voor alle leerlingen jonger dan twaalf weinig impact op de epidemie. Het kleuteronderwijs kan daarom vanaf 2 juni voltijds worden geopend, vinden de partners. De dagopvang voor kleuters vervalt. De klasgroep in het kleuteronderwijs wordt de contactbubbel, ook al is die groter dan 20. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Social distancing moet niet toegepast worden bij de kleuters en de leerkracht moet geen masker dragen bij het lesgeven.

Social distancing in het lager

In het lager onderwijs willen de onderwijspartners in alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd voorzien tot het einde van het schooljaar, met een maximum van vier dagen per week. De scholen beslissen zelf over de modaliteiten. Het kan gaan om alternerend leren, halve dagen en volledige dagen les. Hier blijft social distancing wel de norm en ook de oppervlaktenormen blijven gehandhaafd. De contactbubbels kunnen worden uitgebreid tot maximaal twintig leerlingen.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs zullen de leerlingen van het tweede en het vierde jaar de lessen op school kunnen hervatten vanaf 2 juni. De leerlingen komen gedurende maximum twee volle dagen of vier halve dagen per week naar school. Leerlingen van het eerste, derde en vijfde jaar gewoon secundair onderwijs worden ten minste één dag, en meer als het kan, uitgenodigd in de loop van de rest van het schooljaar. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

In het buitengewoon onderwijs wordt de beslissing over de verdere heropstart volledig in handen van de directies gegeven.

De scholen worden gevraagd om in de week van 2 juni duidelijkheid te geven over de manier van evalueren. Er wordt hen extra financiering beloofd voor hygiënemaatregelen.

Licht op groen voor jeugdkampen

Zomerkampen en speelpleinwerkingen met of zonder overnachting mogen vanaf 1 juli doorgaan in zogenaamde contactbubbels van maximaal 50 personen. Dit betekent dat de zomerkampen gewoon kunnen doorgaan.

Ook jeugdhuizen kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren.