Euthanasie voor assisen – “Artsen twijfelen over euthanasie”

Het assisenproces over euthanasie in Gent leidt tot onzekerheid bij de artsen. Zeven op de tien zijn voorstander van een evaluatie van de euthanasiewetgeving. Dat schrijft Artsenkrant vrijdag op basis van een rondvraag waaraan 776 artsen deelnamen. Het medische weekblad pretendeert niet een wetenschappelijke enquête te hebben uitgevoerd, maar “richtinggevend is deze peiling wel”, schrijft het. Drie kwart van de antwoorden kwam uit Vlaanderen, wat ongeveer overeenkomt met het percentage euthanasieregistraties.
Een eerste opvallende vaststelling is dat 80 procent van de artsen van mening is dat het assisenproces tot juridische onzekerheid leidt bij de artsen. Bijna evenveel dokters verwachten ook ongerustheid bij patiënten.
De zaak in Gent gaat over Tine Nys, die in april 2010 euthanasie kreeg op basis van psychisch lijden. De onzekerheid concentreert zich ook op dat aspect. Meer dan de helft zegt te vrezen dat artsen in de toekomst bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie niet langer advies zullen verstrekken of euthanasie zullen uitvoeren. Een kwart denkt dat dat wel nog zal gebeuren en een vijfde weet het niet.
Euthanasie bij lichamelijke aandoeningen staat veel minder ter discussie. Meer dan 80 procent van de artsen verwacht dat hun collega’s in dergelijke zaken adviezen zullen blijven verstrekken of euthanasie zullen blijven uitvoeren.
Samengevat vindt 70 procent dat er een evaluatie moet komen van de euthanasiewetgeving. Daarbij geeft iets meer dan de helft (56 procent) aan dat euthanasie voor hem of haar mogelijk moet blijven voor niet-terminale patiënten met psychisch lijden. Over de vraag of euthanasie ook voor dementerende mensen mogelijk moet worden, zijn de meningen vrijwel gelijk verdeeld.

bron: Belga