Belgische regering blijft Koerdische PKK als terroristische organisatie beschouwen

Belgische regering blijft Koerdische PKK als terroristische organisatie beschouwen

“Het standpunt van de Belgische regering is ondubbelzinnig: de PKK is een terroristische organisatie.” Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) vandaag, daags nadat het Hof van Cassatie een eerder arrest van het Brussel hof van beroep heeft bevestigd waarin gesteld wordt dat de Koerdische organisatie niet vervolgd kan worden op basis van de antiterrorismewetgeving. Na de uitspraak van het Hof van Cassatie reageerde de Raad van de Koerdische Gemeenschap in België (Navbel) tevreden met de “historische uitspraak”. “Wij hopen dat de EU-terreurlijst in vraag wordt gesteld”, zei een woordvoerder.

Maar volgens buitenlandminister Goffin betekent de uitspraak van Cassatie geenszins dat de PKK niet langer als terroristische organisatie moet worden beschouwd. “Het besluit van het Hof van Cassatie is de uitdrukking van de rechterlijke macht, die strikt onafhankelijk is van de uitvoerende macht, en als zodanig door alle actoren moet worden begrepen.”

“België zal de opname van de PKK en de andere Turkse terroristische groepen zoals het DHKP/C et de TAC op de Europese lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden blijven verdedigen en zijn justitiële autoriteiten zullen blijven samenwerken met hun Europese en andere partners die betrokken zijn bij de vervolging van personen bij de PKK, zoals zij dat al jaren doen”, aldus Goffin.

In zijn persbericht zegt de minister ook dat België vastberaden is en blijft om zijn relaties met Turkije te onderhouden.

bron: Belga