Leuvens stadsbestuur zwaar onder vuur wegens behandeling bewoners panden Appeltans

De oppositiepartijen N-VA en PVDA hebben maandagavond tijdens de Leuvense gemeenteraad zware kritiek geuit op de wijze waarop het stadsbestuur recent de bewoners behandelde van de panden van de familie Appeltans. Die panden werden eind vorig jaar in de marge van het gerechtelijk onderzoek tegen de vader en de zoon onbewoonbaar verklaard. Het stadsbestuur bracht eind december 13 bewoners voor wie geen oplossing kon gevonden een maand lang onder in een hotel, maar meldde hen vorige week dat ze dit moesten verlaten. Ze moesten een huurcontract tekenen met de bewindvoerder van de goederen van de familie Appeltans, voor kamers in een gebouw dat inmiddels in orde was gebracht en goedgekeurd werd door de brandweer.
Schepen Lies Corneillie (Groen), bevoegd voor Wonen, stelde dat 2 van de 13 personen een contract tekenden, maar voor 9 anderen werd nog geen duurzame oplossing gevonden. Hun situatie wordt verder opgevolgd. Ze herhaalde dat Leuven wel moest handelen op die manier omdat het na het aanbod van de bewindvoerder de hotelkosten niet langer op Appeltans kon verhalen, en maakte zich sterk dat er over 4 tot 6 weken voor dergelijke situaties 55 bijkomende wooneenheden kunnen worden vrijgemaakt.
In plaats van te kiezen voor het financiële en het juridische had het stadsbestuur volgens Lorin Parys (N-VA) moeten opteren voor een menselijke aanpak. Leuven heeft wel 11,6 miljoen euro voor prestigeprojecten als het zwembad aan de Vaart, maar kan iemand die nergens terecht geen woonalternatief bieden”, aldus Parys. Die laatste citerede Groen in een pamflet uit 2018 “dat publieke middelen in de eerste plaats moeten geïnvesteerd worden in woonoplossingen voor wie het moeilijk heeft”.
Volgens Line De Witte (PVDA) zijn wantoestanden op vlak van wonen die recent opdoken zoals met de huizen van Appeltans en de door Camelot beheerde voormalige sociale woningen in Lolanden, slechts het topje van de ijsberg in Leuven. Ze eiste om die reden een forse versterking van de dienst woontoezicht. Ook zij citeerde eerdere uitspraken van Groen, meer bepaald van schepen David Dessers, die tijdens de verkiezingsperiode pleitte voor een nultolerantie voor huisjesmelkers.

bron: Belga