Rik Daems nieuwe voorzitter Parlementaire Assemblee Raad van Europa

Rik Daems nieuwe voorzitter Parlementaire Assemblee Raad van Europa

Open Vld-senator Rik Daems is deze middag unaniem voorgedragen als voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Daardoor was een stemming overbodig. Daems volgt de Zwitserse socialiste Liliane Maury Pasquier op, die de Assemblee twee jaar voorzat. Rik Daems zetelt sinds 2007 in de Parlementaire Assemblee. Hij is momenteel gecoöpteerd senator nadat hij bij de parlementsverkiezingen niet verkozen raakte als lijstduwer voor het Vlaams parlement. De afspraak is dat hij na zijn voorzitterschap de fakkel in de Senaat doorgeeft aan Veli Yüksel.

De Raad van Europa telt momenteel 47 lidstaten, waaronder alle landen van de Europese Unie. Enkel die landen die voldoen aan de toetredingsvoorwaarden, namelijk het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat, kunnen lid worden van de Raad van Europa. Ons land wordt in de Parlementaire Assemblee vertegenwoordigd door 14 Kamerleden en Senatoren. De Parlementaire Assemblee ziet toe op de verdediging van de mensenrechten, de pluralistische democratie en de rechtsstaat. De lidstaten zijn hen rekenschap verschuldigd wat betreft de mensenrechten en de democratische waarden.

In zijn toespraak verwees Daems herhaaldelijk naar de eerste voorzitter en grondlegger van deze Assemblee, minister van Staat Paul-Henri Spaak, die de Assemblee voorzat van 1949 tot 1951. De Raad van Europa werd immers opgericht in de nasleep van de wereldoorlogen, waarbij België een zware tol betaalde: “Heden maken vele burgers zich zorgen. In diverse landen binnen Europa staan hun vrijheden, hun rechten en zelfs de democratie zelf onder druk. Niets is verworven en eenmaal men zijn vrijheid kwijt is, is de kostprijs om deze te heroveren dikwijls zeer hoog. Het vrijwaren van de rechten en vrijheden van alle burgers van het Europese continent behoort tot het DNA van deze Assemblee.”

Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten, onder meer door onderlinge verdragen. Daems vindt dat de Assemblee de ambitie moet hebben om één Conventie of Verdrag per jaar op te stellen: “Tijdens mijn verkennende gesprekken met de fracties en de landen ter voorbereiding van mijn voorzitterschap kwam één thema duidelijk naar voor, namelijk het klimaat”. Zo komt er op 27 februari in Straatsburg een conferentie rond de bescherming van het milieu en de mensenrechten. “Onze ambitie moet zijn om een aanvullend klimaatprotocol toe te voegen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. We moeten samenwerken aan oplossingen op basis van onze gedeelde waarden die de meerderheid van onze burgers delen.”

Daems stelt de leden van de Assemblee voor om samen jaarlijks een ambitieus programma op te stellen met concrete doelstellingen die de rechten en vrijheden van de burgers en de democratische rechtsstaat daadwerkelijk vooruithelpen. Een van de andere doelstellingen die hij naar voor schuift om de impact van de Assemblee in alle 47 lidstaten te vergroten, is om een charter af te sluiten met de assemblees van de 47 lidstaten om het jaarverslag van de Assemblee systematisch te agenderen in de respectievelijke parlementen en de parlementen van de regionale entiteiten.

bron: Belga