Honderdtal mensen betogen tegen invoer 5G in België

Op het Albertinaplein in Brussel hebben zaterdagnamiddag een honderdtal mensen betoogd tegen de uitrol van 5G in België. De manifestanten wijzen op de fundamentele problemen voor de volksgezondheid die deze technologie volgens hen dreigt te veroorzaken en ze verwijten de overheid dat ze de bevolking onvoldoende over die gevaren informeert. Ook het stijgend energieverbruik, de veranderingen in werk en werkgelegenheid, de uitputting van zeldzame metalen en water, en de lage recyclagegraad van metalen legeringen baren hen zorgen. “Het officiële discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd”, klinkt het bij de betogers. “Maar die uitrol op wereldschaal zal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren, één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden, en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen.”
Volgens de manifestanten is de bevolking zich onvoldoende bewust van de gevaren van 5G: “Dat zijn sterke gepulseerde microgolfstralen, die gevolgen kunnen hebben op cellulair niveau, zowel voor de interne werking van de cellen zelf als voor de communicatie tussen de cellen. Men wil dat nu uitrollen zonder dat onderzocht is wat de invloed op mens en natuur zal zijn. We worden allemaal proefkonijnen, maar nu al toont 70 procent van het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek aan dat de 3G- en 4G-straling gezondheidsproblemen veroorzaakt, gaande van hoofdpijn en slaapproblemen tot cognitieve stoornissen. Dat onderzoek wordt door de industrie natuurlijk onder de mat geveegd.”
De 5G-technologie zal, door de onbeperkte groei van dataverkeer, ook leiden tot een aanzienlijke stijging van het energie- en grondstoffenverbruik, aldus nog de betogers.

bron: Belga