KI Brussel – Kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich over inbeslagname Libische fondsen

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling moet zich donderdag buigen over de beslissing van onderzoeksrechter Michel Claise om zowat 14 miljard euro van het vroegere Libische regime in beslag te nemen. Dat geld stond op Belgische rekeningen bij de bank Euroclear, maar die bank zou voorhouden dat op haar rekeningen geen geld in beslag kan genomen worden omdat zij dienst doet als een International Central Securities Depositary (CSD) of Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Onderzoeksrechter Claise had het geld in beslag laten nemen nadat advocaat Pierre Legros een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend tegen de Libische staat, en dat voor de vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust) van prins Laurent. Die vzw had een contract met Libië voor een project rond herbebossing, maar in 2010 had Libië dat contract eenzijdig opgezegd. Sindsdien probeert prins Laurent een schadevergoeding te krijgen: de Libische overheid zou de vzw meer dan 50 miljoen euro moeten. De vereffenaars van de vzw waren daarvoor naar de rechter gestapt en kregen in november 2014 ook gelijk van het hof van beroep.
In zijn onderzoek stootte de onderzoeksrechter op vier rekeningen bij Euroclear die de Verenigde Naties hadden laten blokkeren. Het geld op die rekeningen, zo’n 14 miljard, behoorde oorspronkelijk toe aan de clan van de overleden Libische dictator Kadhafi, maar het was door de VN geblokkeerd als onderdeel van de internationale sancties tegen de dictator. De VN wilden vermijden dat het geld in handen van de erfgenamen van Kadhafi zou vallen, en ervoor zorgen dat het kon gebruikt worden voor de heropbouw van het Noord-Afrikaanse land.
De onderzoeksrechter liet de rekeningen in beslag nemen toen bleek dat meer dan 2 miljard aan interesten van de rekeningen was verdwenen. Naar de manier waarop die interesten vrijgegeven werden, loopt nog steeds een parlementair onderzoek.
Donderdag moet de KI zich buigen over de vraag of de beslissing van onderzoeksrechter Claise om het geld op de rekeningen in beslag te nemen, wettig was. De bank Euroclear zou immers aanvoeren dat op haar rekeningen geen geld in beslag kan genomen worden omdat zij dienst doet als een International Central Securities Depositary (ICSD) of Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Een ICSD is een instelling die, meestal specifiek voor een bepaald land, effecten in bewaring neemt met als doel de afhandeling van verrichtingen met die effecten automatisch te kunnen uitvoeren.

bron: Belga