Materniteiten – “België kan het met minder materniteiten doen”

Materniteiten - "België kan het met minder materniteiten doen"

Een materniteit zou jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat de goede zorg in het gedrang komt. Indien verder elke vrouw binnen een veilige tijdlimiet (30 minuten) een materniteit met de wagen moet kunnen bereiken, zouden in ons land zeventien kleine materniteiten gesloten kunnen worden. Dat rekent het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voor in een rapport dat donderdag verschijnt. Ons land telt 104 materniteiten: 59 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 11 in Brussel. Bijna elk acuut ziekenhuis heeft minstens een materniteit. Momenteel is wettelijk vereist dat ze op drie opeenvolgende jaren gemiddeld minstens 400 bevallingen per jaar uitvoeren. Het KCE berekende dat in een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moeten plaatsvinden om de kost per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat aan kwaliteit of veiligheid wordt ingeboet.
“De minimumnorm van 400 wordt dan ook best verhoogd. Volgens de meest recente cijfers (2016) bereiken 21 van de 104 materniteiten het minimumaantal van 557 jaarlijkse bevallingen niet”, aldus het rapport. Vier van die 21 materniteiten worden best niet gesloten, omdat een deel van de vrouwen uit die regio anders meer dan een half uur nodig hebben om de dichtstbijzijnde materniteit te bereiken. In Vlaanderen betreft het de materniteit in Veurne, de andere drie liggen in Wallonië. “Voor de overige zeventien materniteiten zou een sluiting geen probleem voor de toegankelijkheid vormen.” Het KCE pleit dan ook voor de intrekking van hun erkenning.

bron: Belga