Nog nooit zo veel misdrijven afgekocht

Nog nooit mochten zo veel verdachten in strafzaken hun vervolging afkopen. In 2018 zijn over heel België 9.640 strafzaken afgesloten na de betaling van een minnelijke schikking aan het parket. Dat is een record, zo schrijft De Tijd zaterdag. In 2017 ging het om 8.470 schikkingen en de vorige jaren waren het er nog (veel) minder. Van het totale aantal strafzaken wordt een steeds groter percentage afgesloten met een minnelijke schikking. In 2018 ging het om 1,8 procent van alle afgewikkelde strafzaken.
Erwin Dernicourt, de procureur-generaal van Gent en de voorzitter van het college van procureurs-generaal, ziet een trend. Toch benadrukt de procureur-generaal dat meer minnelijke schikkingen niet betekent dat meer verdachten gemakkelijk wegkomen. “Integendeel, het betekent dat we strenger zijn geworden. Dit zijn vaak dossiers die we vroeger zouden seponeren en die we nu toch bestraffen met een minnelijke schikking”, stelt Dernicourt.
Van die 9.640 strafzaken waren er in 2018 117 ‘grotere strafdossiers’ waarin verdachten hun vervolging afkochten. Het gaat om ‘verruimde minnelijke schikkingen’ waarin de ‘afkoopwet’ is toegepast. Sinds 2011 kunnen verdachten ook in dossiers waarin een onderzoeksrechter is aangesteld nog een minnelijke schikking betalen. Uit een nota van de procureurs-generaal blijkt dat die 117 schikkingen in grote strafdossiers de Belgische staatskas in 2018 ruim 114 miljoen opbrachten.
Dernicourt weerlegt dat de afkoopwet tot klassejustitie leidt. Hij wijst er ook op dat niet iedereen zijn straf kan afkopen. “Het gaat niet om drugscriminelen of georganiseerde bendes, maar vooral om strafbare fiscale constructies, domiciliefraude en het niet aangeven van aanzienlijke inkomsten.”

bron: Belga