Europees Parlement blokkeert grote delen van onderhandelingen

Europees Parlement blokkeert grote delen van onderhandelingen

Het Europees Parlement bevriest grote delen van de onderhandelingen met de lidstaten over de nieuwe meerjarenbegroting. Dat heeft voorzitter David Sassoli meegedeeld. Het halfrond is ontstemd omdat de lidstaten het niet eens raken over de enveloppes die nodig zijn om de Europese Unie haar taken te laten uitvoeren. “We zijn heel ontgoocheld over het gebrek aan urgentie bij de nationale regeringen. De recente voorstellen voldoen helemaal niet aan de verwachtingen van de politieke fracties in het parlement. We zijn bereid op constructieve wijze te onderhandelen, maar we kunnen geen budget aanvaarden dat de beloftes niet kan waarmaken die aan de Europese burgers zijn gedaan”, verklaarde Sassoli.

Het parlement is ontstemd over het compromisvoorstel dat de lidstaten momenteel bespreken en dat de Europese begroting van 2021 tot 2027 zou plafonneren op 1,07 procent van het Europese bruto nationaal inkomen. Dat is volgens het halfrond onvoldoende om de nieuwe taken uit te voeren die de lidstaten van de Europese Unie verwachten, zoals grensbewaking of de aanpak van klimaatverandering.

Bovendien zijn de lidstaten het ook onderling oneens over dat voorstel. Sommige landen willen een hoger budget, landen als Duitsland, Nederland en Oostenrijk houden dan weer vast aan 1,0 procent. Het is aan Europees Raadsvoorzitter Charles Michel om de lidstaten op één lijn te krijgen, maar op de top van staatshoofden en regeringsleiders is vorige week nauwelijks of geen vooruitgang geregistreerd.

Voor het parlement heeft het dan ook weinig nut om de onderhandelingen met de lidstaten momenteel voort te zetten. Het gaat dan niet enkel over de totale omvang van het budget. Beide partijen voeren parallel ook gesprekken over de bijhorende beleidsprogramma’s, zoals Erasmus+, maar zonder concrete enveloppes per programma hebben die onderhandelingen op dit moment weinig zin, vindt men in het halfrond.

De Europese Commissie had voorgesteld om van 2021 tot 2027 jaarlijks 1,11 procent van het Europese bni voor de Europese begroting te reserveren. Dat komt neer op ongeveer 1,14 biljoen euro over zeven jaar. Het Europees Parlement verlangt een begroting van 1,3 procent.

bron: Belga