Stemming wetsvoorstel overmatige schuldenlast uitgesteld

Stemming wetsvoorstel overmatige schuldenlast uitgesteld

De Kamer stemt vandaag nog niet over een wetsvoorstel dat een rem wil zetten op overmatige schuldenlast. Terwijl de tekst twee weken geleden in commissie nog unaniem groen licht kreeg, stemde nu ruim een derde van het parlement voor de vraag om nog een advies aan de Raad van State te vragen. Daardoor zal de stemming pas binnen enkele weken kunnen plaatsvinden. Het wetsvoorstel geeft consumenten twintig dagen de tijd om hun facturen te betalen. Daarna volgt een eerste, kostenloze herinnering. Na die eerste herinneringsbrief heeft de consument nog tien dagen om te betalen. Als de consument dan niet betaalt, kunnen er invorderingskosten aangerekend worden. Die zijn echter niet langer onbeperkt.

Het voorstel kreeg in de commissie Economie nog unanieme steun. Ditmaal steunden N-VA, Vlaams Belang, MR, Open Vld en het cdH echter een vraag om advies te vragen aan de Raad van State. Niet uit protest tegen de doelstelling van het wetsvoorstel, benadrukten ze, maar om zeker te zijn dat de tekst juridisch volledig steek houdt en dat er geen nefaste gevolgen aan vasthangen voor de kmo’s.

De andere partijen waren niet blij met de gang van zaken. Marco Van Hees (PVDA) vond het net te toevallig dat er plots amendementen op tafel liggen nadat het VBO zijn bedenkingen bij het voorstel had geuit. Ook mede-indienster Melissa Depraetere (sp.a) zat op die lijn. “Vreemd dat nu die vraag komt”, laakte ze. “We hebben allemaal de mails gelezen van de lobby die er alles aan doet om dit voorstel te vertragen en het liefst tegen te houden”.

bron: Belga