Legercontingent vastgelegd op 27.249 militairen in 2020

Legercontingent vastgelegd op 27.249 militairen in 2020

De plenaire Kamer heeft vandaag het contingent van het leger voor volgend jaar vastgelegd op 27.249 militairen. Dat is zowat 600 minder dan een jaar eerder. De tekst werd unaniem goedgekeurd, op onthoudingen van PVDA na. Volgens het wetsvoorstel dat groen licht kreeg, mag het leger in 2020 25.430 actieve soldaten en soldaten in opleiding tellen, plus 440 actieve militairen met een bijzondere opdracht, zoals het bewaken van het Koninklijk Paleis, en 1.379 reservisten.

Het contingent gaat elk jaar omlaag, vanwege de opeenvolgende herstructureringen. In 2009 ging het nog om 39.075 militairen en in 2012 om 33.703. Dit jaar is er wel sprake van een verdubbeling van het maximumaantal reservisten.

Volgens de strategische visie voor Defensie, die in 2016 werd goedgekeurd door de regering, zou het aantal effectieven in 2030 moeten dalen tot 25.000.

bron: Belga