Aantal gevallen van agressie tegen leerkrachten in de lift

Aantal gevallen van agressie tegen leerkrachten in de lift

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft in 2018 86 gevallen van agressie geregistreerd waarbij leerkrachten letsels opliepen. In de eerste helft van 2019 was dat 56 keer het geval. Dat is op jaarbasis telkens meer dan in 2017 (59) en 2016 (81). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Kristof Slagmulder (VB). De meerderheid van deze agressies wordt gepleegd door leerlingen. In 2018 was dat 64 keer het geval en in de eerste helft van 2019 49 keer. In 2018 pleegden ouders of andere familieleden 18 keer een dergelijke feit, in het eerste semester van 2019 5 keer. Buitenstaanders waren respectievelijk goed voor 4 en 2 feiten. In 2018 werd in negen gevallen schade teruggevorderd voor een totaal bedrag van 17.277,78 euro, in de eerste zes maanden van 2019 gebeurde dat vier keer en werd 26.407,59 euro geëist.

“Ik heb aan mijn administratie gevraagd om met de werkgroep psychosociale risico’s te bekijken hoe we scholen kunnen ondersteunen bij het uitwerken van hun agressiebeleid”, lichtte Weyts toe. Het organiseren van nieuwe opleidingen en supervisies voor vertrouwenspersonen kan ertoe bijdragen dat agressie binnen de onderderwijsinstelling bespreekbaar en geregistreerd wordt. De minister overweegt ook nieuwe opleidingen agressiepreventie.

bron: Belga