Sp.a wil verplichte venstertijden voor zwaar verkeer rond scholen

Sp.a wil verplichte venstertijden voor zwaar verkeer rond scholen

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke wil dat de federale regering aan de lokale besturen en gewesten oplegt om zwaar verkeer tijdens de spits te weren rond scholen. In afwachting daarvan vraagt zijn partijgenote in het Vlaams Parlement Els Robeyns dat de Vlaamse regering voor scholen langs gewestwegen venstertijden invoert voor zwaar verkeer. Vorige week kwam een jongen van 11 om het leven toen hij op weg naar school in Aalst onder een vrachtwagen terechtkwam. Het stadsbestuur in Aalst besliste intussen dat er geen vrachtwagens meer rond scholen mogen rijden aan het begin en het einde van de schooldag. Ook Kortrijk, Turnhout en Borgerhout voerden al zo’n venstertijden in.

“Vandaag is het aan lokale besturen om die beslissing te nemen voor scholen langs gemeentewegen. Vlaanderen kan dit doen voor scholen langs gewestwegen”, zegt Vandenbroucke. “Maar dat is te vrijblijvend. De federale minister van mobiliteit moet via KB alle lokale en regionale wegbeheerders in het land verplichten om venstertijden in te voeren voor zwaar verkeer. Op dezelfde manier heeft toenmalig minister van mobiliteit Bert Anciaux 15 jaar geleden zone 30 rond alle scholen ingevoerd”.

bron: Belga