Ngo’s vragen VN-lidstaten om beloftes van Marrakeshpact waar te maken

Ngo's vragen VN-lidstaten om beloftes van Marrakeshpact waar te maken

Verschillende ngo’s en vakbonden roepen de huidige en vooral de volgende Belgische regering naar aanleiding van één jaar Marrakeshpact op tot dringende actie. De balans tot nu toe is te zwak, stellen ze. Een jaar geleden keurde de algemene vergadering van de Verenigde Naties het VN-Migratiepact goed. Dat is internationaal bekend als “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, of als het Marrakeshpact naar de plaats waar het ondertekend werd. 164 lidstaten (van de 193) stemden voor. Daarbij ook België na een goedkeuring met grote meerderheid in het parlement. Het minder gecontesteerde “Compact on Refugees” werd door 181 lidstaten goedgekeurd.

Een jaar later maakt de internationale gemeenschap in Genève de balans op tijdens het Global Refugee Forum dat daar vandaag en morgen plaatsheeft. Die balans is te zwak volgens 11.11.11, CNCD-11.11.11, ACV, ABVV, Oxfam-Solidariteit, Orbit vzw, Dokters van de Wereld, Caritas International, Samenlevingsopbouw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Ligue des Droits Humains en JRS Belgium. Ze roepen de huidige en vooral de volgende Belgische regering op tot dringende actie.

De ngo’s vragen de volgende regering om dringend een versnelling hoger te schakelen. Ze stelden daarom zelf een actieplan op met concrete acties voor elk van de 23 doelstellingen. Ze vragen de regering om in te zetten op vijf prioritaire acties, met name een groeipad om 0,7 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingshulp te besteden en de opschorting van de steun aan de Libische kustwacht en de heropstart van Europese reddingsmissies op de Middellandse Zee met een voorspelbaar ontschepings- en verdelingsmechanisme. Ze vragen ook de oprichting van open Onthaal- en Oriëntatiecentra voor migranten in transit en de permanente stopzetting van detentie van kinderen in gesloten centra en de ontwikkeling van alternatieven voor detentie van migranten. Ten slotte vragen ze een ambitieus beleid inzake arbeidsmigratie dat mogelijk maakt dat werkgevers derdelanders aannemen. Daarbij dienen ook mogelijkheden te worden onderzocht voor mensen zonder wettig verblijf die werkzaam zijn in de informele economie om in te stappen in het nieuwe systeem van arbeidsmigratie.

Via een betere verdeling van de internationale verantwoordelijkheid moet het vluchtelingenpact bijdragen tot een sterkere bescherming van vluchtelingen. Dat is hoognodig, stellen ze. Want terwijl de noden toenemen, daalt de wereldwijde solidariteit. Van 126.291 plaatsen in 2016 viel het aantal hervestigingen in 2019 terug tot 54.102. Op dit moment is ook het Belgische hervestigingsprogramma opgeschort. Dit jaar kwamen slechts 233 mensen effectief over. 438 kwetsbare mensen die al een selectieprocedure doorliepen in Turkije en Libanon dreigen daardoor uit de boot te vallen.

België belooft in 2020 1.150 mensen te hervestigen. Dit is onvoldoende, klinkt het. De ngo’s berekenden dat België volgens een eerlijke verdeling de komende drie jaar minstens 8.085 vluchtelingen zou moeten hervestigen.In België zelf is er nood aan kwaliteitsvolle opvang en begeleiding met voldoende kleinschalige lokale opvangstructuren. Een regelmatige audit van de kwaliteit in de opvangstructuren maakt daar deel van uit. Ook is er nood aan de organisatie van interfederaal overleg om de wooncrisis voor erkende vluchtelingen aan te pakken.

bron: Belga