Meer Vlaamse leerkrachten gedetacheerd naar Franstalig onderwijs

Het aantal Vlaamse leerkrachten die via detachering in de Franse Gemeenschap gaat werken, kent een licht stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 gingen amper twee Vlaamse leerkrachten in de Franse Gemeenschap les geven. Dit aantal steeg licht naar vijf in het schooljaar 2017-2018 en naar acht een jaar later.
Van de acht leerkrachten die in 2018-2019 in het Franstalig onderwijs gingen werken, waren er drie tewerkgesteld in scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) heeft geen zicht op het aantal leerkrachten die vanuit de Franse Gemeenschap de voorbije jaren in de Vlaamse Gemeenschap zijn gaan werken, meldt Tavernier zondagavond.
In zijn antwoord liet minister Weyts weten te gaan overleggen en samenwerken met de Franse Gemeenschap om werk te maken van meer uitwisselingen tussen taal- en andere leerkrachten van beide onderwijssystemen.
“Gelet op de dalende kennis van het Frans en het Nederlands zijn zo’n uitwisselingen wenselijk in Brussel, aangezien we toch een stad willen die maximaal tweetalig is. Slechts 7,8 procent van de Franstalige leerlingen heeft op 18-jarige leeftijd kennis van het Nederlands. Overigens gaat ook de kennis van het Frans bij Brusselse ketjes die Nederlandstalig onderwijs volgen in dalende lijn. Nog slechts 68,8 procent van die leerlingen geeft aan goede kennis van het Frans te hebben. Brussel heeft ook het voordeel dat leerkrachten er kunnen wisselen zonder veel tijdrovende verplaatsingen”, aldus Annabel Tavernier.

bron: Belga