Stad Brussel ondertekent het eerste Charter voor Burgerparticipatie

Stad Brussel ondertekent het eerste Charter voor Burgerparticipatie

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en zijn schepen voor Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren (Ecolo-Groen) hebben vandaag samen met enkele Brusselaars en vertegenwoordigers van de wijkcomités het eerst Charter voor Burgerparticipatie ondertekend. De inwoners van de hoofdstad zullen voortaan beter betrokken worden bij de politieke besluitvorming. De maatregelen van het actieplan werden vandaag meteen voorgesteld en besproken met de aanwezige burgers. Het Charter voor Burgerparticipatie omvat drie grote: samen bouwen aan de Stad Brussel, de Brusselaars meer betrekken bij projecten en sociale en burgerinnovatie bevorderen.

Concreet moet dit leiden tot de realisatie van elf acties tegen 2024. Zo worden er onder meer nieuwe wijkraden opgericht, wordt er een mobiele participatietool uitgewerkt, komt er een initiatiefrecht voor de Brusselaars, worden er wijkfacilitatoren aangesteld en worden er innovatieruimtes ter beschikking gesteld van de Brusselaars.

“De Stad Brussel heeft zich tegenover de Brusselaars ertoe verbonden de burgerparticipatie een nieuwe impuls te geven. Vandaag willen burgers betrokken zijn bij projecten die in hun buurt ontwikkeld worden. Aan die wens moeten we tegemoetkomen. Binnen elke wijk moet samen met de Brusselaars worden nagedacht om zo goed mogelijk aan de noden van de bewoners te voldoen”, stelt burgemeester Philippe Close.

bron: Belga