Nieuw taalkader voor Brusselse regering vanaf januari van kracht

Nieuw taalkader voor Brusselse regering vanaf januari van kracht

Vanaf januari heeft de Brussels brandweer een nieuw taalkader. Het kader werd gisteren door de Brussels regering goedgekeurd op voorstel van staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels) na gunstig advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Het huidige taalkader liep op 30 januari 2020 af. Het Brusselse brandweerkorps zal daardoor bestaan uit 70,66% Franstaligen en 29,34% Nederlandstaligen. Die verdeelsleutel komt er na een reeks tellingen tussen oktober 2018 en april 2019 en uit aanpassingen waardoor bij elke interventie minstens één Nederlandstalige brandweerman of -vrouw aanwezig kan zijn.

“Het taalkader is essentieel voor een goed beheer van het brandweerkorps en zal als basis voor aanwervingen dienen. Dankzij deze goedkeuring kunnen we de volgende jaren sereen ingaan”, verklaarde Pascal Smet.

De nieuwe regeling houdt niet alleen rekening met objectieve criteria, zoals het aantal interventies, maar ook met de wetten op taalgebruik. Elke ploeg zal namelijk minstens één Nederlandstalige brandweerman of -vrouw tellen. Dit alles heeft een gunstig advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht opgeleverd.

Bovendien zal de Brusselse brandweer op voorstel van minister Sven Gatz en staatssecretaris Pascal Smet vrijwillig een taalcoach ter beschikking stellen van de verschillende ploegen. Zo kan de tweede taal op het werk versterkt worden. Voor die opleidingen wordt jaarlijks 100.000 euro vrijgemaakt.

bron: Belga