Gent stapt af van statutaire benoemingen, zowat 3.000 ambtenaren behouden statuut

Gent stapt af van statutaire benoemingen

Het Gentse stadsbestuur gaat ambtenaren in de toekomst niet langer statutair benoemen. Zowat 3.000 statutairen op in totaal 7.000 Gentse ambtenaren behouden wel hun statuut. Dat betekent in de praktijk onder meer een hoger pensioen en enkele garanties tegen ontslag. Vanaf 2020 komen er geen statutaire ambtenaren bij, zegt Groen-schepen Bram Van Braeckevelt bij afloop van sociaal overleg met de vakbonden. De socialistische vakbond ACOD is niet blij met de beslissing. Vandaag bereikte schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt (Groen) een akkoord met de stedelijke vakbonden ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB. Het belangrijkste principe is de “gelijkwaardigheid binnen elke job voor alle medewerkers”, zegt Van Braeckevelt. Daardoor verdwijnt het onderscheid tussen contractuelen en statutairen, in eerste instantie wat betreft de pensioenrechten.

Het stadsbestuur spreekt van een “historisch akkoord, waarmee de stad een omslag maakt in haar HR-beleid.” Onder de vorige legislatuur probeerde schepen van Personeel Martine De Regge (Sp.a) nog 508 benoemingen te regelen, maar de beslissing werd door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigd.

“Wij willen een ploeg van getalenteerde ambtenaren gebaseerd op gelijkwaardigheid”, zegt schepen Van Braeckevelt. “Ik ga dus volop voor gelijke voorwaarden voor gelijk werk.” Op het terrein betekent de beslissing dat medewerkers op basis van hun tewerkstelling de komende drie jaar ecocheques ter waarde van maximum 150 euro per jaar krijgen en een verhoging van de fietsvergoeding van 23 cent naar 24 cent per kilometer.

De gelijkschakeling tussen contractuelen en statutairen betekent voor die eerste groep een verhoging van de tweede pensioenpijler van 3% naar 5,25%. “Zo zetten we belangrijke stappen richting een gelijkwaardige pensioenregeling tussen onze statutaire en onze 4.000 contractuele medewerkers”, zegt schepen van Pensioenen, Sami Souguir (Open Vld).

Om het personeelsbestand te diversifiëren worden de streefcijfers voor ambtenaren met een migratieachtergrond en een arbeidshandicap verhoogd naar respectievelijk 30% en 2% van de nieuwe aanwervingen. Ook worden diplomavereisten verlaagd, zodat kandidaten met relevante ervaring in aanmerking komen voor een baan bij de stad.

bron: Belga